Соработници

БИОС ПРО дооел, Скопје има потреба од дипломирани СОЦИОЛОЗИ како:

С О Р А Б О Т Н И Ц И
Оценките не се важни, ниту е потребно некое посебно работно искуство.
Тоа што се бара е:
* многу добро познавање на пишан англиски јазик,
* способност за самостојна изработка на социолошка анализа
* добра работа со Microsoft Word и Excel
* малку повеќе снаодливост и желба за работа
* професионална посветеност и доследност
* EUROPASS кратка биографија испратена до 07.02.2019, на
jobs (at) bios-pro.mk

Останатото е обврска на БИОС ПРО.

# # #
БИОС ПРО дооел, Скопје е претпријатие кое нуди специјализиран вид на консалтинг услуги од доменот на општествените проблеми, а кои се наменети за меѓународните финансиски институции, но и за бизнис, јавни, државни и општински институции од Република Македонија. Искуството на претпријатието е градено во различните развојни сектори како линиска инфраструктура (патишта, железници, иригација), енергетика (хидроцентрали, соларни централи), отпад (третман на отпадни води), просторно планирање (зелени урбани површини), климатски промени, рудници итн.

@ @ @
Огласот може да се симне ТУКА