Нови соработници

>>> jobs@bios-pro.mk <<<

  1. CV
  2. Активно познавање на англиски јазик
  3. Познавање на албански јазик е предност